Oferta

Stabitor oferuje klientom indywidualnym i instytucjonalnym – firmom, urzędom, instytucjom itp. – usługi w zakresie:

 • rekultywacji terenu, czyli doprowadzania zaniedbanych działek do stanu, w który mogą być wykorzystane np. na trawnik (więcej)
 • budowy i naprawy dróg gruntowych metodą stabilizacji gruntu – atrakcyjną cenowo! (więcej),
 • a także takie prace jak:
  • koszenie nieużytków,
  • likwidację zarośli,
  • wyrównywanie terenu,
  • utwardzanie terenu,
  • frezowanie (usuwanie przez rozdrobnienie) pni o średnicy do 120 cm,
  • karczowanie zarośli,
  • stabilizacja podtorzy.

Wszystkie roboty wyceniane są indywidualnie. Dla Państwa orientacji podajemy przykładowe ceny:

 • rekultywacja terenu z siewem trawy na powierzchni 1000–4000 m² – 2–4 zł/m² w zależności od wielkości i stopnia zakrzaczenia;
 • naprawa istniejącej drogi (robocizna + cement) przy ilości gruntu 1000–3000 m² – 11–15 zł/ m².

Płatności przyjmujemy gotówką lub przelewem.

Rekultywacja terenu to doprowadzanie zapuszczonych działek do takiego stanu, by można było z nich korzystać. Obejmuje rozdrobnienie roślinności i wierzchniej warstwy gleby wraz z pniami, kłączami i kamieniami. Wykonujemy to przy pomocy frezu gruntowego. Jest to maszyna wyposażona w wirujący wał kolczasty, który wprowadzany jest w grunt na głębokość do 20 cm. Przedmioty znajdujące się w glebie i roślinność ją porastająca (łącznie z drzewkami o średnicy pnia do 8–10 cm) są rozdrabniane, przerzucane nad wałem i przysypywane warstwą gleby, tak że na powierzchni pozostaje tylko drobna frakcja, a wszelkie większe elementy są pod powierzchnią. Taki zabieg umożliwia np. posianie trawy bez uciążliwego wybierania kamieni, które przy tradycyjnych zabiegach rolniczych „wychodzą” na powierzchnię, oraz bez uprzedniej wycinki krzaczków pokrywających teren. Wszystko w trakcie jednego zabiegu.

Przy rekultywacji gruntu gwarantujemy błyskawiczny efekt, np. zakładanie trawnika na zakrzaczonym i nierównym gruncie w tempie nawet 1000 m² na dobę.

Wkrótce poszerzymy swój park maszynowy o siewnik, który przykrywa glebą nasiona trawy. Jest to szczególnie przydatne wówczas, gdy planuje się trawnik w suchych miesiącach – po wykorzystaniu siewnika zasiew nie wymaga częstego podlewania.

Budowę i naprawę dróg gruntowych wykonujemy metodą stabilizacji gruntu, czyli mieszania słabej jakości gruntu rodzimego z cementem lub innymi spoiwami. Dzięki takiemu zabiegowi wykorzystujemy materiał rodzimy, który inwestor ma za darmo, co w wielu przypadkach pozwala oszczędzić na jego wywozie. Dzięki takiej technologii stabilizacji gruntu gwarantujemy niską cenę usługi w stosunku do usług korytowania i dowozu kruszywa.

Warto nadmienić, że podczas robót dla prywatnych inwestorów niewiele firm stosuje stabilizację gruntu z racji braku w parku maszynowym małych frezów gruntowych. Inwestorzy nie zdają sobie sprawy, że jako alternatywę dla kostki brukowej czy płyt betonowych mogą zastosować dużo tańszą stabilizację gruntu.

Naprawa dróg gruntowych wykonywana jest zazwyczaj przez przysypanie starej drogi lepszym kruszywem, wyrównanie i zagęszczenie, a czasami tylko przez wyrównanie i zagęszczenie. Takie podejście nie likwiduje problemu miejsc, w których tworzą się kałuże. Nadal tworzą się one w tych samych miejscach i powstają wychlapy (dziury). Frezowanie drogi gruntowej likwiduje miejsca zastoisk wody, zaś wymieszanie gruntu starej drogi z cementem lub innym spoiwem utrwala jego strukturę.

Błyskawicznie zamieniamy gęste zarośla w soczyste trawniki! Zadzwoń, a będziesz zaskoczony, jak łatwo i tanio możesz to uzyskać.