Stabitor

Nasza oferta

Zajmujemy się rekultywacją zaniedbanych terenów, budową i naprawą dróg gruntowych oraz innymi pracami, w których wykorzystujemy posiadane maszyny i urządzenia. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu możemy pracować na małych powierzchniach, a nasze metody gwarantują atrakcyjne ceny usług.
Rekultywacja terenu

W każdych
warunkach

Doprowadzamy zapuszczone działki do stanu używalności poprzez rozdrobnienie roślinności i wierzchniej warstwy gleby wraz z pniami, kłączami i kamieniami. Niewykorzystywany przez lata teren zamienia się w piękny trawnik.
Stabilizacja gruntu
Dzięki naszej metodzie stabilizacji gruntu z wykorzystaniem istniejącego materiału usługa budowy czy naprawy drogi stała się dostępna cenowo również dla indywidualnych inwestorów.
Zmieniamy pejzaże
Stabitor

Nasze motto

Naszą pracę staramy się wykonywać tak, aby była miła Panu Bogu, któremu wszystko zawdzięczamy, oraz osobom, które nam zaufały. Dlatego ci, którzy już skorzystali z naszych usług, polecają nas kolejnym zleceniobiorcom. Wiedzą, że gwarantujemy najwyższą jakość.